antidepresív -a  vsak pripadnik skupine zdravil, ki izboljšujejo razpoloženje depresivnih bolnikov (posamezne učinkovine se uporabljajo tudi za lajšanje tesnobnosti, paničnih motenj, obsesivno-kompulzivnih motenj, fobij, motenj hranjenja kot npr. anoreksija in bulimija, motenj spanja in drugih motenj)  sin. timoleptik;  prim. zaviralci monoamin oksidaze, selektivni zaviralci ponovnega privzema noradrenalina, selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina, zaviralci ponovnega privzema serotonina in noradrenalina

Razložene stalne zveze:
ciklični ~i triciklični → antidepresivi;
noradrenergični in selektivni serotoninski ~i antidepresivi, ki zvečujejo sinaptično obračanje serotonina z blokado α2-adrenergičnih receptorjev sin. NaSSA;  prim. mirtazapin, mianserin;
triciklični ~i skupina antidepresivov z značilno zgradbo iz treh kondenziranih obročev, ki preprečujejo ponovni privzem serotonina in noradrenalina ter zavirajo nekatere receptorje za nevrotransmitorje (opuščajo jih zaradi stranskih učinkov, nadomeščajo jih t.i. zaviralci ponovnega privzema serotonina in noradrenalina /SNRI/ in selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina /SSRI/) sin. TCA;  prim. neselektivni zaviralci ponovnega privzema monoaminov Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek