aponevróza -e ž  široka kita ali večja plast fibroznega veziva  sin. aponeurosis, preprega

Razložene stalne zveze:
~ jezika plast veziva pod sluznico jezika sin. aponeurosis linguae, jezična preprega;
~ neba vezivna plošča, ki se narašča na zadajšnji del trdega neba in je pripenjališče mišic mehkega neba sin. aponeurosis palatina;
bicepsova ~ del kite dvoglave nadlaktne mišice, ki poteka skozi komolčno jamo sin. aponeurosis musculi bicipitis brachii, lacertus fibrosus;
ekstenzorna ~ vezivni snopiči na dorzalni strani prstov, ki jih sestavljajo tetive ekstenzornih mišic prstov ter tetive medkostnih in lumbrikalnih mišic;
epikranialna ~ široka, s kožo zraščena in proti periostu kalvarije pomična vezivna plošča, ki proti čelu in proti zatilju prehaja v kožno mišičje sin. galea aponeurotica;
iztezalna ~ ekstenzorna → aponevroza;
palmarna ~ snopi veziva, ki potekajo žarkasto iz dolge palmarne mišice proti bazi prstov sin. aponeurosis palmaris, dlanska preprega, palmarna fascija;
plantarna ~ snopi veziva, ki potekajo žarkasto s petnice proti bazi prstov sin. aponeurosis plantaris, plantarna fascija, podplatna preprega 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek