bígvaníd -a m, nav. mn.  skupina derivatov gvanidina z antidiabetičnim delovanjem  prim. buformin, fenformin, metformin

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta