bráhiterapíja -e ž  način zdravljenja z ionizirajočim sevanjem, pri katerem so majhni viri tega sevanja tik ob tumorju ali prav blizu njega  sin. bližinsko obsevanje, brahiradioterapija, fokalna radioterapija;  ant. teleterapija

Razložene stalne zveze:
implantacijska ~ intersticijska → brahiterapija;
intersticijska ~ radioterapija, pri kateri so zaprti radioaktivni sevalci v obliki igel, žic ali zrn zabodeni oziroma implantirani v tumorsko tkivo sin. intersticijsko obsevanje, intersticijska radioterapija;
intrakavitarna ~ radioterapija s sevalcem, odprtim ali zaprtim radionuklidom ali rentgenskim tubusom, vnesenim v naravno telesno votlino sin. endokavitarna radiacijska terapija, intrakavitarno obsevanje, intrakavitarna radioterapija;
kontaktna ~ pri kateri je aplikator s sevalcem v stiku tarčnim tkivom ;
površinska ~ površinska radioterapija, pri kateri so zaprti radioaktivni sevalci nameščeni nad bolnim tkivom na telesni površini 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek