bronhoskóp -a  optična naprava za opazovanje notranjosti sapnika in bronhusov, ki omogoča tudi aspiracijo izločkov, odstranjevanje tujkov ter biopsijo 

Razložene stalne zveze:
fleksibilni ~ upogljivi → bronhoskop;
rigidni ~ togi → bronhoskop;
togi ~ neupogljivi bronhoskop;
upogljivi ~ upogibljivi bronhoskop z vlakensko optiko za prenašanje svetlobe in slike, ki omogoča pregled do šeste generacije bronhusov 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta