brucéla -e ž  bakterija iz rodu Brucella 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta