brucelóza -e ž  vročinska, navadno endemična bolezen človeka ali živali, ki jo povzročajo brucele (pri človeku najpogosteje B. melitensis, B. abortus, B. suis in B. canis)  sin. brucellosisVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek