cetúksimàb -ába  himerno monoklonsko protitelo, usmerjeno proti receptorjem za epidermalni rastni faktor, v kombinaciji z irinotekanom se uporablja za zdravljenje metastatskega karcinoma debelega črevesa in danke, v kombinaciji z radioterapijo pa za zdravljenje lokalno napredovalega skvamoznega karcinoma glave in vratu 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta