cikloserín -a  učinkovina iz skupine antituberkulotikov drugega reda 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta