cisticerkóza -e ž  bolezen, pri kateri se razvijejo larve trakulje Taenia solium v raznih tkivih in organih človeka  sin. cysticercosis, ikravost

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta