črpálka -e ž  

1. naprava za sesanje ali potiskanje tekočin, plinov 

Razložene stalne zveze:
aortna balonska ~ ki z izmeničnim polnjenjem in praznjenjem balonskega katetra v aorti obrača tok krvi in izboljšuje prekrvljenost koronarnih arterij in možganov sin. IABČ;
avtotransfuzijska ~ črpalka za vračanje bolnikove lastne krvi;
baklofenska ~ implantirana priprava za dozirano intratekalno vbrizganje baklofena;
balonska samokrčljiva ~ prenosna priprava z elastičnim balonom, ki vsebuje zdravilno učinkovino in jo s krčenjem potiska skozi kanilo v podkožje;
elastomerna ~ balonska samokrčljiva → črpalka;
infuzijska ~ priprava za dovajanje natančno odmerjene količine tekočine v določenem času prim. PCA-črpalka;
insulinska ~ priprava za dovajanje natančnega odmerka insulina v podkožje po teflonskem katetru;
intraaortna balonska ~ aortna balonska → črpalka;
intratekalna ~ implantabilna črpalka za aplikacijo opioidnega anagetika pri kronični bolečini ali baklofena pri spastičnosti v spinalni subarahnoidni prostor ;
intravenska ~ aparatura za avtomatsko intravensko odmerjanje analgetika ali druge učinkovine;
mišična ~ skeletne mišice, zlasti v spodnjih udih, katerih kontrakcije stiskajo globoke vene in tako potiskajo kri proti srcu;
osmotska ~ implantabilna kapsula (6), ki vsrkava zunajcelično tekočino in iztiska učinkovino;
perfuzijska ~ črpalka za črpanje bolnikove krvi iz žilja v oksigenator in za vračanje oksigenirane krvi v žilje (omogoča zunajtelesni krvni obtok);
srčna ~ srce kot črpalka, ki poganja kri po žilah prim. naprava za mehansko podporo srcu, umetno srce;
transfuzijska ~ črpalka za transfuzijo krvi;
venska ~ mišična → črpalka  


2. biokemični mehanizem za transport ionov skozi membrane  prim. P-črpalka

Stalne zveze:
inhibitor protonske ~e, zaviralec protonske ~e;  

Razložene stalne zveze:
ionska ~ biokemični mehanizem za aktivni transport ionov skozi membrano ob porabi ATP;
jodidna ~ mehanizem aktivnega transporta jodida v celice ščitničnih foliklov;
kalcijeva ~ plazmaleme ionska črpalka v plazmalemi, ki prenaša kalcijeve ione iz celice ob porabi ATP sin. PMCA;  prim. Ca2+-ATPaza, Na+/Ca2+-izmenjevalec;
kalcijeva ~ sarkoplazemskega retikuluma ionska črpalka v membrani sarkoplazmskega retikuluma celic srčne in skeletne mišičnine, ki ob porabi ATP prenaša kalcijeve ione iz sarkoplazme v lumen sarkoplazemskega retikuluma sin. SERCA;  prim. Ca2+-ATPaza, Na+/Ca2+-izmenjevalec;
natrijeva kalijeva ~ biokemični mehanizem za aktivni transport natrijevih in kalijevih ionov skozi plazmalemo z energijo, ki jo zagotavlja delovanje Na+/K+-ATPaze;
protonska ~ 1. transportni sistem, ki omogoča nastanek elektrokemijskega gradienta protonov čez notranjo mitohondrijsko membrano 2. encim apikalne plazmaleme acidogene celice želodčnega epitelija, ki pri aktivaciji sekrecije želodčne kisline ob porabi ATP prenaša protone iz celice v svetlino želodca v zamenjavo za kalijeve ione, ki sicer uhajajo iz celice skozi kalijeve kanalčke, kloridni ioni difundirajo iz celice pasivno zaradi električnega privleka izločenih kationov sin. H+/K+-ATPaza;  prim. zaviralec protonske črpalke  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta