čŕta -e ž  

1. nepretrgana vrsta točk  sin. linea, linija (1)

Stalne zveze:
preizkus hoje po ravni ~i;  

Razložene stalne zveze:
bela ~ → linea alba;
cepljivostne ~e smeri, v katerih so urejeni snopi kolagenskih vlaken v usnjici, vzdolž katerih naj potekajo incizije, da bi bile brazgotine čim manjše;
~ M v vzdolž prerezanem progastem mišičnem vlaknu elektronskomikroskopsko vidna tanka temna črta v sredini pasu A, ki jo tvorijo zadebeljeni miozinski miofilamenti sin. mezofragma;
~ Z v vzdolž prerezanem skeletnem mišičnem vlaknu elektronskomikroskopsko vidna temna črta v sredini pasu I, ki jo tvori preplet nitk, izvirajočih iz aktinskih miofilamentov sin. telofragma;
intertrohanterna ~ izboklina med velikim in malim trohantrom na sprednji strani stegnenice sin. intertrohanterna linija, linea intertrochanterica;
izoelektrična ~ osnovna črta v EKG, ko ni električnih tokov v miokardiju;
Langerjeve ~e cepljivostne → črte;
mamilarna ~ ki poteka v sagitalni ravnini čez prsno bradavico sin. linea mamillaris, mamilarna linija;
McGregorjeva ~ črta med zadajšnjim robom trdega neba in bazo okcipitalne kosti (dens aksisa, ki sega več kot 4,5 mm nad to črto, je rentgenski znak bazilarne impresije);
medioklavikularna ~ ki poteka skozi sredino ključnice navpično navzdol sin. linea medioclavicularis, medioklavikularna linija;
mejna ~ medenice terminalna → črta;
mlečna ~ parni greben zadebeljenega embrionalnega epidermisa od aksil do dimelj pri embriju sesalcev, iz katerega se razvijejo seski in mlečne žleze, pri človeku pa ostane le en par;
najvišja nuhalna ~ najvišja, vodoravna črta na zunanji površini okcipitalne kosti, včasih neizrazita, potekajoča od zunanje okcipitalne protuberance lateralno sin. linea nuchae suprema;
obprsnična ~ parasternalna → črta;
osnovna ~ referenčna črta v grafičnem zapisu, ki določa lego drugih točk zapisa;
paramediana ~ ki poteka 1 cm levo ali desno od sprednje sredinske črte sin. linea paramediana;
parasternalna ~ navpična črta, ki poteka po sredini med sternalno in medioklavikularno črto sin. linea parasternalis, parasternalna linija;
paravertebralna ~ ki poteka v sagitalni ravnini čez stranske odrastke prsnih vretenc sin. linea paravertebralis, paravertebralna linija;
Pastijeve ~e Pastijev → znak;
pektinealna ~ kostni greben, ki poteka od malega trohantra navzdol po zadajšnji površini diafize stegnenice in se nanj prirašča pektinealna mišica sin. linea pectinea;
poševna ~ ščitastega hrustanca greben na lateralni ploskvi lamine ščitastega hrustanca, ki poteka od zgoraj zadaj poševno navzpred in navzdol in je narastišče mišic m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus, pars thyropharyngea musculi constrictoris pharyngis inferioris sin. linea obliqua cartilaginis thyroideae;
prsnična ~ sternalna → črta;
razmejitvena ~ ki pri perkusiji deli razne organe na podlagi kvalitete zvoka sin. razmejitvena linija;
rjava ~ ki poteka pri nosečnicah navpično po sredini trebuha od žličke čez popek do nadsramja sin. linea fusca;
skapularna ~ ki poteka v sagitalni ravnini čez spodnji lopatični kot sin. linea scapularis, skapularna linija;
spodnja glutealna ~ spodnja od treh glutealnih črt na zunanji strani črevnice, pogosto slabo vidna sin. linea glutaea inferior, spodnja glutealna linija;
spodnja nuhalna ~ najnižja, vodoravno potekajoča črta na zunanji površini okcipitalne kosti, ki poteka od sredine zunanje okcipitalne protuberance lateralno sin. linea nuchae inferior;
sprednja aksilarna ~ ki poteka od sprednje pazdušne gube navpično navzdol sin. linea axillaris anterior, linea preaxillaris, sprednja aksilarna linija;
sprednja glutealna ~ srednja od treh glutealnih črt na zunanji strani črevnice sin. linea glutaea anterior, sprednja glutealna linija;
sprednja pazdušna ~ sprednja aksilarna → črta;
sprednja sredinska ~ ki je na mestu, kjer seka sredinska ravnina sprednjo površino telesa sin. linea mediana anterior, sprednja mediana linija;
srednja aksilarna ~ ki poteka na sredini med sprednjo in zadajšnjo aksilarno črto sin. linea axillaris media, srednja aksilarna linija;
srednja ~ imaginarna vertikalna črta na telesni površini, ki deli površino na dve enaki polovici, levo in desno;
srednja pazdušna ~ srednja aksilarna → črta;
sternalna ~ navpična črta, ki poteka ob lateralnem robu prsnice sin. linea sternalis;
terminalna ~ kostni greben, ki poteka na notranji strani kolčnice od sakroiliakalnega sklepa do simfize in je meja med veliko in malo medenico sin. linea arcuata, linea terminalis, linea terminalis pelvis;
topografska ~ črta (vodoravna ali navpična), ki v projekciji na površje telesa razmejuje posamezne predele določenega organskega sistema v notranjosti telesa;
zadajšnja aksilarna ~ ki poteka od zadajšnje pazdušne gube navpično navzdol sin. linea axillaris posterior, linea postaxillaris, zadajšnja aksilarna linija;
zadajšnja glutealna ~ zadajšnja od treh glutealnih črt na zunanji strani črevnice sin. linea glutaea posterior, zadajšnja glutealna linija;
zadajšnja pazdušna ~ zadajšnja aksilarna → črta;
zadajšnja sredinska ~ ki je na mestu, kjer seka sredinska ravnina zadajšnjo površino telesa sin. linea mediana posterior, zadajšnja mediana linija;
zgornja nuhalna ~ neravna, vodoravno potekajoča črta na zunanji površini okcipitalne kosti, ki poteka od zunanje okcipitalne protuberance lateralno sin. linea nuchae superior  


2. → poteza  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek