defékt -a  

1. napaka, odsotnost, okvara, pomanjkljivost 

Razložene stalne zveze:
~ razvojnega polja razvojna nepravilnost določene reaktivne enote telesa, odziv izvorno različnih tkiv s skupno anatomsko lego na škodljive vplive iz notranjega (genotip) ali zunanjega okolja;
masni ~ razlika med vsoto mas posameznih nevezanih sestavin atomskega jedra in maso jedra  


2. kar manjka v normalni zgradbi in posledično pri nezadostnem ali nepravilnem delovanju kakega organa ali dela telesa  sin. defectus, okvara;  prim. anomalija (1), napaka (4)

Proste zveze:
genetski ~;  

Razložene stalne zveze:
atrijski septalni ~ → defekt interatrijskega septuma;
~ atrijskega septuma → defekt interatrijskega septuma;
~ interatrijskega septuma prirojena anomalija, ki ima za posledico abnormalno komunikacijo med preddvoroma sin. ASD, defectus septi atriorum, defectus septi interatrialis;
~ interventrikularnega septuma prirojena odprtina v interventrikularnem septumu sin. defectus septi ventriculorum, VSD;
~ medpreddvornega pretina → defekt interatrijskega septuma;
~ medprekatnega pretina → defekt interventrikularnega septuma;
~ na scintigramu hladni → nodus;
encimski ~ manjek aktivnega encima zaradi mutacije;
kompletni atrioventrikularni septalni ~ defekt v pretinu preddvorov in prekatov z eno sámo atrioventrikularno zaklopko, pogost pri Downovem sindromu;
lobanjski ~ kostni defekt lobanjskega svoda, posledica poškodbe ali kraniotomije;
polnitveni ~ omejen defekt pri polnjenju votlega organa s kontrastno snovjo, zlasti pri tumorju v steni votlega organa ali tujku v svetlini;
ventrikularni septalni ~ → defekt interventrikularnega septuma  


3. nepopravljiva izguba prej obstoječih intelektualnih sposobnosti, čustvene odzivnosti in karakternih odlik zaradi bolezenskih dogajanj 

Razložene stalne zveze:
moralni ~ trajni primanjkljaj ali odsotnost sposobnosti moralno-etičnega presojanja;
shizofrenski ~ ireverzibilna osebnostna spremenjenost pri dalj časa trajajoči shizofreniji prim. shizofrenska demenca  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek