deménca -e ž  splošna duševna oslabelost s sliko psihoze, ki se navadno začenja z motnjo pretvorbe začasnega v trajni spomin, kasneje pa sledi izgubljanje trajnega spomina, upad splošnih intelektualnih sposobnosti in blodnjavost, zavest pa je ohranjena  sin. dementia, dementnost;  prim. kronični organski psihosindrom, organski psihosindrom, sekundarni primanjkljaj inteligenosti

Proste zveze:
alkoholna ~, ~ pri Parkinsonovi (Ja.) bolezni;  

Razložene stalne zveze:
Alzheimerjeva ~ Alzheimerjeva → bolezen;
arteriosklerotična ~ demenca pri možganski arteriosklerozi;
aterosklerotična ~ demenca pri možganski aterosklerozi;
boksarska ~ ki se razvije zaradi multiplih cerebralnih poškodb pri boksarjih in se kaže s pozabljivostjo, počasnostjo v mišljenju in gibanju in disartrijo sin. dementia pugilistica;
degenerativna ~ demenca zaradi degenerativnih procesov, ki primarno prizadenejo možganovino;
~ pri aidsu ki komplicira zadnji stadij infekcije s HIV;
~ z Lewyjevimi telesci degenerativna demenca zaradi kopičenja Lewyjevih telesc v citoplazmi nevronov skorje velikih možganov;
dializna ~ dializna → encefalopatija;
epileptična ~ mentalna deterioracija in osebnostna spremenjenost kot posledica možganske okvare zaradi pogostih epileptičnih napadov (v preteklosti sta k temu prispevala tudi manj uspešno zdravljenje in kronična socialna osamitev bolnikov);
frontotemporalna ~ klinični sindrom, pri katerem izstopajo atrofija in simptomi okvare frontalnega in temporalnega režnja sin. FTD;  prim. Pickova (A.) bolezen;
globalna ~ ki prizadene vsa posamezna intelektualna področja enako;
Hellerjeva (T.) infantilna ~ primarna demenca, ki se začne okoli 4. leta, povzroči duševni propad in hude karakterne spremembe sin. dementia infantilis Heller (T.);
infantilna ~ demenca, ki se pri otroku začne po obdobju normalnega razvoja kognitivnih funkcij in je lahko primarna (Hellerjeva /T./ infantilna demenca) ali sekundarna (spremlja razne nevrodegenerativne bolezni) sin. dementia infantilis;
lakunarna ~ klinična slika pri multiplih encefalomalacičnih žariščih, navadno žilnega izvora, ki se kaže v izoliranih motnjah intelektualnih funkcij ter afektivni labilnosti;
multiinfarktna ~ vaskularna demenca zaradi multiplih infarktov možganovine;
paralitična ~ demenca pri progresivni paralizi;
potravmatska ~ propad duševnih sposobnosti po možganski poškodbi;
presenilna ~ ena od oblik demence, ki se med 40. in 60. letom začne z napredujočim organskim psihosindromom sin. dementia praesenilis;  prim. Alzheimerjeva bolezen;
primarna ~ demenca zaradi degenerativnih ali vaskularnih vzrokov (npr. Alzheimerjeva bolezen, frontotemporalna demenca, demenca z Lewyjevimi telesci, multiinfarktna demenca, CADASIL);
sekundarna ~ demenca kot spremljajoči simptom nevroloških bolezni, možganskih tumorjev, endokrinih motenj, alkoholizma, zastrupitev, infekcijskih bolezni idr.;
senilna ~ organski psihosindrom z izrazitimi spominskimi motnjami ter upadom drugih intelektualnih funkcij po 65. letu zaradi možganske atrofije sin. dementia senilis;  prim. Alzheimerjeva bolezen;
shizofrenska ~ oviranost inteligenčnega funkcioniranja zaradi shizofrenske disociiranosti, motenj čustvovanja in hotenja prim. shizofrenski defekt;
vaskularna ~ demenca zaradi možganskih infarktov, lakun in/ali okvar bele možganovine, pri bolezenskih spremembah možganskih arterij Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek