dezmopresín -a  sintetični analog arginin-vazopresina, ki se uporablja za zdravljenje insipidusnega diabetesa, lažje oblike hemofilije A in von Willebrandove bolezni (sprošča F VIII in VWF iz endotelijskih celic) ter pri močenju postelje (daje se oralno, parenteralno ali s pršilom za nos)  sin. DDAVP, 1-deamino-8-D-arginin-vazopresin

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta