díhanje -a  

1. značilna funkcija živali in rastlin, da jemljejo iz okolja kisik in oddajajo vanj oksidacijske produkte iz celic, v glavnem vodo in ogljikov dioksid  sin. respiracija, respiratio

Stalne zveze:
rumeni ferment ~a;  

Razložene stalne zveze:
aerobno ~ biokemični procesi v celici, pri katerih se porablja molekulski kisik in nastajajo voda, ogljikov dioksid in ATP sin. aerobna respiracija;  prim. biološka oksidacija;
anaerobno ~ biokemični procesi v celici, pri katerih nastaja ATP v odsotnosti molekulskega kisika (npr. glikoliza) sin. anaerobna respiracija;  prim. biološka oksidacija;
celično ~ biokemični procesi v mitohondrijih živih celic, ki zajemajo oksidacijo ogljikovih hidratov, maščobnih kislin in nekaterih aminokislin do acetata, tvorbo acetil-CoA, ciklus trikarboksilnih kislin, elektronski prenos v dihalni verigi ter oksidativno fosforiliracijo, pri čemer nastajajo ATP ter kot končna produkta voda in ogljikov dioksid;
fetalno ~ izmenjava plinov skozi placento;
notranje ~ celično → dihanje;
tkivno ~ celično → dihanje  


2. vdihavanje in izdihavanje zraka  sin. pljučna ventilacija, respiracija, respiratio

Proste zveze:
akceleracija (2) ~a, ~ skozi nos, ~ skozi usta, ritem ~a, zastoj ~;  

Stalne zveze:
aparat za asistirano ~, depresija ~a, krivulja ~a, mehanika ~a, minutni volumen ~a, supresija centra za ~e;  

Razložene stalne zveze:
abdominalno ~ diafragmalno → dihanje;
acidotično ~ globoko, hitro in ritmično dihanje pri diabetični ali renalni acidozi;
agonalno ~ predsmrtno, oteženo, nepravilno dihanje z apnoičnimi pavzami;
apnevstično ~ dihanje pri okvarah na ravni ponsa, za katero je značilen globok vdih, dve do tri sekunde trajajoča apneja in nato nekaj kratkih izdihov;
asistirano ~ oblika spontanega dihanja, pri katerem frekvenco uravnava bolnik, volumen pa se povečuje z ročnim stiskanjem balona anestezijskega aparata ali avtomatsko z ventilatorjem;
avksiliarno ~ dihanje s pomožnimi dihalnimi mišicami;
Biotovo (C.) ~ periodično dihanje z nerednimi periodami apneje in periodami z nekaj enakimi vdihi, ki nastane pri hudih okvarah dihalnega centra;
Cheyne-Stokesovo ~ vzorec periodičnega dihanja s ciklusi od 30 do 60 sekund, pri katerem postopno narašča dihalni volumen do maksimuma in nato postopno upada do več sekund trajajoče apneje;
diafragmalno ~ dihanje v glavnem z diafragmo;
~ z ustnično priporo dihanje bolnika z astmo ali KOPB, ki izdihuje s priprtimi ustnicami, s čimer zavira dinamično kompresijo dihalnih poti;
intermitentno ~ s pozitivnim tlakom aktivno napihovanje pljuč pri vdihu s pozitivnim tlakom sin. IPPB;
inverzno ~ dihanje pri zapori zgornjih dihalnih poti, pri katerem se pri vdihu celoten prsni koš ugrezne, pri izdihu pa izboči (urgentno stanje, ki zahteva takojšen poseg);
kostalno ~ dihanje pretežno z interkostalnimi in pomožnimi dihalnimi mišicami;
Kussmaulovo ~ acidotično → dihanje;
mehansko ~ umetno dihanje z uporabo ventilatorja;
nadzorovano ~ umetno dihanje, pri katerem se bolnikovo spontano dihanje nadomesti z ročnim stiskanjem balona anestezijskega aparata ali z avtomatskim ventilatorjem;
paradoksno ~ 1. dihanje pri serijski frakturi reber ali pri enostranski paralizi freničnega živca, pri katerem se prsni koš na prizadeti strani vgrezne pri vdihu in izboči pri izdihu 2. dihanje pri odprtem pnevmotoraksu, pri katerem se kolabirano pljučno krilo napihuje med izdihom in prazni med vdihom prim. nihajoči zrak;
periodično ~ pri katerem se izmenjujeta periodi s spremenjeno globino in/ali frekvenco dihanja;
preponsko ~ diafragmalno → dihanje;
ročno umetno ~ umetno dihanje z ročnim ritmičnim stiskanjem prsnega koša in popuščanjem pritiskanja nanj prim. umetno dihanje po Holgerju Nielsenu, umetno dihanje po Silvestru;
spastično ~ oteženo dihanje zaradi difuzne zožitve dihalnih poti prim. astma;
spontano ~ dihanje pod nadzorom dihalnega centra in z normalno funkcijo živčno-mišičnega aparata;
strojno ~ centralna refleksna, pospešena hiperventilacija pri globoki nezavesti;
umetno ~ umetno vzdrževanje dihanja pri apneji in pri ventilacijski insuficienci sin. arteficialna ventilacija;
umetno ~ po Holgerju Nielsenu metoda ročnega umetnega dihanja, pri kateri se ponesrečencu, ki leži na trebuhu in ima dlani prekrižane pod glavo, izzove izdih s pritiskom na spodnji del lopatic, vdih pa z vlekom podlakti (pri tem kleči reševalec pri glavi ponesrečenca);
umetno ~ po Silvestru metoda ročnega umetnega dihanja, pri kateri se ponesrečencu, ki leži na hrbtu s podloženimi pleči in ima vstavljen orofaringealni tubus, z vzročenjem rok napravi vdih, s prekrižanjem rok nad spodnjim delom prsnega koša in s pritiskom nanj pa izdih (pri tem kleči reševalec pri glavi ponesrečenca);
umetno ~ usta na nos → nadihavanje usta na nos;
umetno ~ usta na nos in usta → nadihavanje usta na nos in usta;
umetno ~ usta na usta → nadihavanje usta na usta;
zunanje ~ → dihanje (2);
želvino ~ vrsta dihanja, ki se pojavi pri dihalni stiski novorojenčka (tahipneja, ugrezanje prsnega koša, stokanje pri izdihu, dihanje z nosnimi krili, poteg glave med ramena in cianoza)  


3. zvok zraka, ki teče skozi dihalne poti in je slišen pri avskultaciji nad prsno steno 

Razložene stalne zveze:
amforično ~ pri katerem se sliši dihanje kot pri pihanju nad grlom prazne steklenice (npr. pri pljučni kaverni);
bronhialno ~ dihalni zvoki z visoko frekvenco, ki so podobni zvokom nad sapnikom na vratu in so slišni med vdihom in skozi ves izdih (npr. pri infiltraciji pljučnega parenhima);
normalno ~ dihalni zvok med vdihom in v prvi polovici izdiha, nastal zaradi turbulence zraka, ki povzroči nihanje sten sapnika ter večjih bronhusov;
oslabljeno ~ dihalni zvok, ki komaj prodre do prsne stene in je zelo tih ali neslišen (npr. pri emfizemu ali plevralnem izlivu);
piskajoče ~ pri katerem se sliši piskanje, lahko pri vdihu, pri izdihu ali pa ves respiratorni ciklus prim. astma;
poostreno ~ dihanje z blagimi značilnostmi bronhialnega dihanja;
sakadirano ~ pri katerem je dihalni zvok med vdihom in izdihom na kratko prekinjen;
vezikularno ~ star. normalno → dihanje  


4. dihalni zvoki, slišni pri ustih (pri zdravi osebi je dihanje komaj slišno, pri kronični obstruktivni pljučni bolezni ali pri astmi pa je že na razdalji dveh do treh metrov slišati glasno dihanje s podaljšanim izdihom)  sin. sapa, spiritus Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek