dláčnica -e ž  čutna celica, ki ima apikalno številne dolge, dlačicam podobne mikroviluse in je v spiralnem organu (v eni notranji in treh do petih zunanjih vrstah) ter v ampulah semicirkularnih kanalov in makulah sakulusa ter utrikulusa 

Proste zveze:
notranje ~e, zunanje ~e;  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta