dlésen -sni ž, nav. mn.  sluznica, ki pokriva alveolarne procesuse maksile in mandibule ter zobne vratove  sin. dlesna, gingiva -e, gingiva -ae

Proste zveze:
krvaveče ~i;  

Stalne zveze:
retrakcija ~i, upadanje ~i;  

Razložene stalne zveze:
alveolarna ~ dlesen, ki pokriva alveolarni procesus sin. alveolarna gingiva, gingiva alveolaris;
keratinizirana ~ prosta in prirasla dlesen, ki je ortokeratotična ali parakeratotična sin. keratinizirana gingiva, žvečna sluznica;
marginalna ~ del dlesni, ki obkroža zobni vrat sin. gingiva marginalis, marginalna gingiva, margo gingivalis;
medzobna ~ del dlesni, ki prehaja med posameznimi zobmi iz ustnega vestibuluma v ustno votlino sin. gingiva interdentalis, interdentalna gingiva, interdentalna papila, medzobna papila, papilarna gingiva, papilla interdentalis;
prirasla ~ del dlesni, ki je bledorožnat, čvrst, gost, zrnat in trdno vezan na periost, zob ter na kost sin. priraščena gingiva, prirasla gingiva;
priraščena ~ prirasla → dlesen;
prosta ~ del dlesni, ki obdaja zob in ni neposredno pripet na alveolarno kost ali zob sin. gingiva libera, prosta gingiva Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek