dôba -e ž  omejeno trajanje, v katerem se kaj dogaja, zgodi 

Proste zveze:
adolescenčna ~, fertilna ~, razvojna ~, življenska ~ eritrocitov;  

Stalne zveze:
sindrom dolge ~e Q-T;  

Razložene stalne zveze:
absolutna neodzivna ~ absolutna refraktarna → perioda;
beneficirana delovna ~ zavarovalna → doba s povečanjem;
beneficirana zavarovalna ~ zavarovalna → doba s povečanjem;
biološka razpolovna ~ biološki razpolovni → čas;
četrta porodna ~ ki traja tri ure po otrebitvi posteljice;
delovna ~ ki jo zaposleni prebije v delovnem razmerju in se mu šteje kot osnova za starostno pokojnino;
eliminacijska razpolovna ~ čas, v katerem se iz plazme odstrani polovica absorbiranega zdravila, strupa;
~ iztisa druga porodna → doba;
~ odpiranja prva porodna → doba;
~ P-Q → interval P-Q;
~ P-R → interval P-R;
~ Q-T → interval Q-T;
druga porodna ~ ki traja od popolnega odprtja zunanjega materničnega ustja do rojstva plodu;
efektivna razpolovna ~ efektivni razpolovni → čas;
fetalna ~ fetalno → obdobje;
fizikalna razpolovna ~ fizikalni razpolovni → čas;
generativna ~ doba sposobnosti oploditve;
inkubacijska ~ čas od okužbe do izbruha bolezni sin. inkubacija;
iztisna porodna ~ druga porodna → doba;
laktacijska ~ doba dojenja;
latentna ~ → latenca (1);
ležalna ~ čas, ko bolnik leži ali biva v bolnišnici;
mladostniška ~ → adolescenca;
neodzivna ~ refraktarna → perioda;
otrebilna porodna ~ tretja porodna → doba;
otroška ~ ki traja od rojstva do končane rasti;
placentarna porodna ~ tretja porodna → doba;
ploditvena ~ generativna → doba;
poporodna ~ → puerperij;
posteljična ~ tretja porodna → doba;
povprečna pričakovana življenjska ~ število let, ki bi jih glede na statistične izračune doživel posameznik, (ponavadi se izraža ob rojstvu);
povprečna pričakovana življenjska ~ ob rojstvu ki pove, koliko let življenja lahko povprečno pričakuje novorojenček ob predpostavki, da bo izpostavljen v vsem svojem prihodnjem življenju zakonitostim umiranja, ki veljajo v danem trenutku (v času opazovanja) sin. pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, srednje trajanje življenja, življenjsko pričakovanje;
povprečna življenjska ~ povprečno trajanje življenja osebkov določene vrste ali vrste celic;
prehodna ~ → puberteta;
prva porodna ~ ki traja od začetka rednih porodnih popadkov do popolnega odprtja zunanjega materničnega ustja;
razpolovna ~ razpolovni → čas;
relativna neodzivna ~ relativna refraktarna → perioda;
skrajšana delovna ~ zavarovalna → doba s povečanjem;
starostna ~ → starost (2);
tretja porodna ~ ki traja od rojstva plodu do otrebitve posteljice;
zavarovalna ~ čas trajanja zavarovanja in jamstva pri prostovoljnem zavarovanju, ki se upošteva pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
zavarovalna ~ s povečanjem skrajšana delovna doba za delavce na delovnih mestih, na katerih so delovne obremenitve in škodljivosti tolikšne, da bi škodovale zdravju in delazmožnosti, če bi jih opravljali redno delovno dobo ali pa če zaradi fiziološkega staranja ne bi zmogli več opravljati svojega dela sin. beneficirani staž;
zrela ~ ki traja od končane rasti do začetkov staranja Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek