dúra -e ž  fibrozna zunanja ovojnica osrednjega živčevja  sin. dura -ae, dura mater, pachymeninx, pahimeninga, trda opna;  prim. leptomeninga

Proste zveze:
glavobol po punkciji ~e;  

Stalne zveze:
notranji list ~e, transverzalni sinus ~e, zunanji ~ dure;  

Razložene stalne zveze:
lobanjska ~ zunanja ovojnica možganov, pri kateri se ločita zunanji list, ki se prilega reliefu lobanjske baze in kalvarije, ter notranji list, ki se v glavnem prilega zunanjemu listu, ponekod pa se loči od njega in tvori duplikature  sin. čvrsta možganska ovojnica, dura mater cranialis, dura mater encephali;  prim. venozni sinus (3);
spinalna ~ nadaljevanje lobanjske dure v hrbteničnem kanalu, zunanja ovojnica hrbtnega mozga, ki objema tudi korenine spinalnih živcev v intervertebralnih foramnih ter sega navzdol do drugega sakralnega vretenca prim. duralna vreča sin. dura mater spinalis, theca vertebralis 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta