eklampsíja -e ž  pojav tonično-kloničnih krčev in izguba zavesti pri ženski s preeklampsijo  sin. eclampsia, porodna božjast

Razložene stalne zveze:
puerperalna ~ eklampsija v poporodni dobi sin. eclampsia puerperalis 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta