emfizém -a  patološko nabiranje zraka ali plina v tkivih, zlasti v pljučih  sin. emphysema

Razložene stalne zveze:
alveolarni ~ čezmerna raztegnjenost alveolarnih prostorov v pljučih sin. emphysema alveolare;
bronhialni ~ nezadostna razvitost pljuč s pojavom votliničasto razširjenih bronhusov;
bulozni ~ emfizem z obsežnimi mehurji, zlasti ob robovih pljuč sin. emphysema bullosum;
centroacinarni ~ emfizem ob respiratornem bronhiolusu zaradi prejšnega vnetja sin. emphysema centroacinare;
centrolobularni ~ emfizem v središču pljučnega lobulusa sin. emphysema centrolobulare;
fokalni ~ oblika pljučnega emfizema, pri kateri se zaradi vdihavanja predvsem premogovega prahu dilatirajo terminalni in respiratorni bronhiolusi;
infantilni lobarni ~ čezmerno napihnjenje, ki navadno prizadene enega od zgornjih pljučnih lobusov in povzroča dihalno stisko v zgodnjem obdobju življenja;
intersticijski ~ nabiranje zraka ali plina v intersticiju sin. emphysema interstitiale;  prim. pljučni intersticijski emfizem;
kadavrski ~ napihnjenost tkiv mrliča z gnilobnimi plini sin. emphysema cadaverosum;
kompenzacijski ~ prenapihnjenost preostalih pljuč po operacijski odstranitvi ali nefunkcionalnosti dela pljuč;
lobarni ~ emfizem samo v pljučnem lobusu sin. emphysema lobare;
mediastinalni ~ → pnevmomediastinum;
obstrukcijski ~ ki se razvije distalno od stenoziranega bronhusa;
panacinarni ~ ki zajame cel pljučni acinus sin. emphysema panacinare;
panlobularni ~ ki zajame ves pljučni lobulus sin. emphysema panlobulare;
paraseptalni ~ bulozni emfizem z razširitvijo alveolov pod plevro ter ob interlobularnih septumih sin. emphysema paraseptale;
pljučni ~ povečanje prostornine zračnih prostorov distalno od terminalnih bronhiolusov zaradi dilatacije alveolov ali propada alveolarnih sten z dispnejo in sodčasto oblikovanim toraksom sin. emphysema pulmonum;
pljučni intersticijski ~ prodor zraka skozi rupturirane alveole ali bronhiole v pljučni intersticij, npr. v peribronhialno in perivaskularno vezivo, interlobularne septume in pod plevro sin. emphysema interstitiale pulmonum;
podkožni ~ intersticijski emfizem podkožja, npr. v zvezi s pnevmomediastinumom, poškodbo prsnega koša, pnevmotoraksom, perforacijo požiralnika idr. sin. emphysema subcutaneum;  prim. krepitacija (2);
starostni ~ izguba elastičnosti pljučnega tkiva v starosti;
subplevralni ~ paraseptalni → emfizem Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek