endoskóp -a  optični, rigidni ali fleksibilni inštrument za pregled notranjosti telesnih votlin in votlih organov in ustrezne posege (z osvetlitvijo s hladno svetlobo, navadno s kanalom za izpiranje vidnega polja, kanalom za uvajanje inštrumentov in povezavo z videokamero)  prim. mikroendoskop, miniendoskop

Razložene stalne zveze:
fiberoptični ~ žarg. optičnovlakenski → endoskop;
fleksibilni ~ optičnovlakenski → endoskop;
optičnovlakenski ~ z optičnimi steklenimi vlakni opremljen upogljiv endoskop sin. fiberendoskop, fiberskop;
rigidni ~ neupogljiva kovinska cev s svetlobnim virom za pregled votlin in votlih organov;
upogljivi ~ optičnovlakenski → endoskop Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek