etambutól -a  sintetični bakteriostatični antituberkulotik, ki ga z drugimi antituberkulotiki dajejo na začetku zdravljenja  prim. antituberkulotiki prvega reda

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta