filgrastím -a  vrsta rekombinantnega granulocitne kolonije stimulirajočega faktorja za zdravljenje nevtropenije po kemoterapiji raka (daje se parenteralno) 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta