Filoviridae [fíloviríde]  družina virusov z enoverižno RNA in ovojnico, raznih oblik, pogosto nitastih (za človeka sta pomembna rodova Ebolavirus in Marburgvirus 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta