gánglionevróm -a  benigna, počasi rastoča, dobro omejena neoplazma iz zrelih ganglijskih celic in nevroglije  sin. gangliocitom, gangliocytoma, ganglioneuromaVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek