hídroklorotiazíd -a  diuretik iz skupine tiazidov, ki se uporablja tudi kot antihipertenziv  sin. hidroklortiazid;  prim. tiazid

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta