imúnost -i ž  sposobnost organizma razločevati med lastnimi in tujimi tkivi, celicami, mikroorganizmi oziroma snovmi in se braniti pred njimi 

Proste zveze:
okvara naravne ~i;  

Stalne zveze:
sindrom okrnjene celične ~i, sindrom okrnjene humoralne ~i;  

Razložene stalne zveze:
adaptivna ~ aktivna → imunost (1);
aktivna ~ 1. ki nastane zaradi lastnega imunskega odziva organizma na določen mikroorganizem ali njegov antigen 2. posledica cepljenja, pri katerem mrtvi ali oslabljeni mikroorganizmi ali njihovi antigeni prisilijo telo k tvorbi protiteles;
antitoksična ~ ki deluje proti toksinom;
celična ~ ki jo posredujejo limfociti T s sproščanjem limfokinov ali z neposrednim citotoksičnim delovanjem;
celično posredovana ~ ki nastane po prenosu aktiviranih limfocitov T, ne seruma;
delna ~ ki ni popolna;
diaplacentarna pasivna ~ imunost novorojenčkov zaradi prehoda materinih protiteles skozi placento;
fagocitna ~ ki jo povzročijo fagociti;
humoralna ~ specifična imunost zaradi protiteles v krvni plazmi, limfi in drugih telesnih tekočinah;
infekcijska ~ ki nastane zaradi okužbe in bolezni sin. premunicija;
intrauterina ~ ki se prenese z matere na plod v maternici;
naravna ~ ki je posledica genetskih značilnosti gostitelja (npr. imunost človeka za pasjo kugo);
navzkrižna ~ ki ne ščiti samo proti enemu mikroorganizmu, ampak tudi proti drugim;
nespecifična ~ pri kateri delujejo mehanizmi, ki preprečujejo vstop infekcijskim agensom v organizem, odstranjujejo tuje in potencialno škodljive makromolekule, mikroorganizme ali zajedavce in ne vključujejo imunskega odziva, ampak temeljijo na anatomskih in mehaničnih ovirah, nespecifičnih baktericidnih snoveh, kot je npr. lizocim, na aktivaciji komplementa, vnetni reakciji, fagocitozi, naravnih celicah ubijalkah, interferonih idr.;
pasivna ~ imunost zaradi navzočnosti protiteles ali aktiviranih limfocitov iz drugega imunega individuuma;
pridobljena ~ ki ni prirojena in se razvije kasneje v življenju;
prirojena ~ ki je navzoča že ob rojstvu kot naravna in nespecifična imunost;
rasna ~ ki je vezana na določeno raso in je zanjo značilna;
relativna ~ delna → imunost;
specifična ~ imunost proti določenemu antigenu;
tkivna ~ celična → imunost;
transplantacijska ~ imunski odziv na homologni presadek;
tumorska ~ imunost na antigene tumorske celice;
umetna ~ ki je pridobljena z aktivno ali pasivno imunizacijo Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek