izbrúh -a  nenaden, močen pojav, začetek česa  sin. erupcija (1), eruptio (1)

Proste zveze:
~ bolezni;  

Razložene stalne zveze:
emocionalni ~ nenadno močno izražanje čustev;
oksidativni ~ povečana poraba kisika v nevtrofilnih granulocitih, ki pri fagocitozi tvorijo superoksidne radikale, vodikov peroksid in druge reaktivne kisikove spojine 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta