kanálček -čka  

1. zelo ozka cevasta struktura v kosti, dentinu ali celici  sin. canaliculus, kanalikul

Razložene stalne zveze:
dentinski ~ vsaka od številnih cevčic, ki potekajo v zobovini od pulpe proti sklenini in v katere segajo podaljški odontoblastov sin. canaliculus dentalis, dentinska cevčica;
kostni ~i razvejene cevčice v kostnini, ki povezujejo lakune med seboj in s Haversovim kanalom sin. canaliculi ossei, kostni kanalikuli;
solzni ~  lakrimalni → kanalikul  


2. transmembranska beljakovinska struktura, ki zaradi konformacijske spremembe tvori odprtino (poro) s selektivno prepustnostjo za ione ali vodne molekule 

Proste zveze:
napetostni kalijev ~, (odprta/zaprta) konformacija ionskega ~a, s Ca2+ aktivirani kalijev ~;  

Stalne zveze:
aktivator kalijevih ~ov, aktivator ~ov, aktivator od ATP odvisnih kalijevih ~ov, blokatorji kalcijevih ~ov, benzotiazepinski blokatorji kalcijevih ~ov, dihidropiridinski blokatorji kalcijevih ~ov, fenilalkilaminski blokatorji kalcijevih ~ov, konstitutivna aktivnost ionskega ~a, odpiralec kalijevih ~ov, odpiralec ~ov, odpiralec od ATP odvisnih kalijevih ~ov, selektivni aktivator kalijevih ~ov, selektivni odpiralec kalijevih ~ov, zaviralci kalcijevih ~ov;  

Razložene stalne zveze:
epitelijski natrijev ~ natrijev kanalček s konstitutivno aktivnostjo v membrani epitelijskih celic (njegovo aktivnost uravnava CFTR) sin. ENaC;  prim. amilorid, Liddlov sindrom;
ionski ~ iz beljakovinskih podenot sestavljena struktura v biološki membrani, ki oblikuje odprtino skozi membrano in pri odprti konformaciji omogoča selektivno prevajanje majhnih anorganskih ionov (prehajanje kanalčka med zaprto in odprto konformacijo je glede na tip kanalčka odvisno od napetosti preko membrane ali od vezave specifičnega liganda ali od proteina G ali pa je konstitutivna aktivnost kanalčka) sin. ionski kanal;  prim. epitelijski natrijev kanalček, napetostni kanalček, od proteina G odvisni kanalček, receptorski kanalček;
kalcijev ~ napetostni kanalček, selektiven za kalcijeve ione (kalcijevi kanalčki se uvrščajo v več tipov, kot so L, T, N, P, Q, R, na podlagi kinetike aktivacije in inaktivacije, specifičnosti za ione ter občutljivosti za blokatorje in toksine);
kalijev ~ ionski kanalček, ki selektivno prevaja kalijeve ione in povzroči hiperpolarizacijo na membrani;
~ If ionski kanalček za natrijeve ione, ki pod vzbujevalnim vplivom simpatikusa (β-adrenergični receptorji) in pod zaviralnim vplivom vagusa (muskarinski receptorji) uravnava diastolični tok natrijevih ionov v celice sinusnega vozla, s tem pa hitrost diastolične depolarizacije in srčno frekvenco prim. ivabradin;
kloridni ~ ionski kanalček, ki selektivno prevaja kloridne ione in povzroči hiperpolarizacijo na membrani;
napetostni ~ ionski kanalček, katerega odpiranje ali zapiranje je odvisno od spremembe napetosti preko plazmaleme;
napetostno odvisni ~ napetostni → kanalček;
natrijev ~ proteinski kanalček, ki je selektiven za prehod natrijevih ionov in je glavni vzrok za depolarizacijo in repolarizacijo živčnih in mišičnih membran med akcijskim potencialom;
od ATP odvisni kalijev ~ ionski kanalček, ki prevaja kalijeve ione, kadar je koncentracija ATP v citosolu nizka, visoka koncentracija ATP pa kanalček zapira (na pankreasnih celicah B je kanalček receptor za derivate sulfoniluree, ki ga zapirajo; posledica zaprtja kanalčka je depolarizacija membrane, aktivacija napetostnih kalcijevih kanalčkov, vdor Ca2+ v celico B in izločanje insulina);
od proteina G odvisni ~ ionski kanalček, katerega prepustnost uravnava protein G v povezavi z metabotropnim receptorjem;
receptorski ~ ionotropni → receptor;
vodni ~ → akvaporin  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek