kapacitéta -e ž  

1. določen volumen ali ustrezni test za njegovo določanje 

Razložene stalne zveze:
forsirana vitalna ~ test za ugotavljanje dihalne sposobnosti pljuč, pri katerem preiskovana oseba izdihuje z največjo hitrostjo in silo sin. FVC;
funkcionalna rezidualna ~ volumen pljuč na koncu normalnega, mirnega izdiha sin. FRC;
inspiracijska ~ maksimalni volumen zraka, ki se lahko vdihne na koncu normalnega izdiha;
inspiratorna ~ inspiracijska → kapaciteta;
sekundna ~ forsirani ekspiracijski → volumen v prvi sekundi;
totalna pljučna ~ volumen zraka v pljučih po maksimalnem vdihu sin. TLC;
vitalna ~ volumen izdihanega zraka pri skrajnem izdihu po skrajnem vdihu sin. VC, VK  


2. zmogljivost, storilnost funkcije 

Stalne zveze:
območje puferske ~e;  

Razložene stalne zveze:
aerobna ~ maksimalna aerobna → kapaciteta;
anaerobna ~ zmogljivost dobave energije po anaerobni poti;
difuzijska ~ mera za difuzijsko prepustnost alveolokapilarne membrane, ki se izrazi s kvocientom pretoka plina (navadno CO, v ml/min) in razlike tlakov plina med alveoli in pljučnimi kapilarami sin. transferni faktor pljuč;  prim. DLCO, TLCO;
maksimalna aerobna ~ maksimalni privzem kisika za kratkotrajno (nekajminutno) težko mišično delo sin. MAK, maksimalna aerobna zmogljivost;
oksiforna ~ krvi količina kisika, ki jo lahko veže volumenska enota krvi (normalno okrog 19 ml kisika na 100 ml krvi);
puferska ~ sposobnost puferja, da se ob dodatku močne kisline ali močne baze pH spremeni le malo;
toplotna ~ razmerje med dovedeno toploto in temperaturno spremembo kakega fizikalnega telesa  


3. → kapacitivnost 

Razložene stalne zveze:
električna ~ → kapacitivnost  


4. → komplianca (1) 

Proste zveze:
~ ven, vaskularna ~;   Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek