kateholamín -a  spojina s simpatikomimetičnim delovanjem, sestavljena iz aromatskega katehola in alifatskega aminskega dela (npr. adrenalin, noradrenalin in dopamin) 

Proste zveze:
biosinteza ~ov;  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta