kinolín -a  heterociklični naftalen z enim dušikovim atomom v zgradbi 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta