koagulopatíja -e ž  motnja strjevanja krvi zaradi manjkanja enega kolagulacijskega dejavnika ali več koagulacijskih dejavnikov, klinčno se pokaže kot spontana krvavitev ali kot obilnejša krvavitev iz rane, pri kateri ne nastane krvni strdek ipd.  prim. afibrinogenemija, deficit faktorja XIII, deficit fibrin stabilizirajočega faktorja, deficit Hagemanovega faktorja, disfibrinogenemija, disprotrombinemija, hemofilija A, hemofilija B, hemofilija C, hipoproakcelerinemija, hipoprokonvertinemija, hipoprotrombinemija

Razložene stalne zveze:
porabnostna ~ ki nastane zaradi porabe koagulacijskih faktorjev prim. diseminirana intravaskularna koagulacija Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek