kók -a  bakterija okrogle oblike 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta