levkemíja -e ž  progresivna proliferacija nenormalnih levkocitov v hemopoetskem tkivu in drugih organih, opredeljena po dominantnem celičnem tipu in času trajanja, ter zvišana koncentracija teh celic v krvi  sin. leucaemia, leukaemia;  prim. eriterolevkemija, levkoza

Proste zveze:
akutna bazofilna ~, akutna ~ nejasne vrste, akutna monocitna ~, akutna nediferencirana ~, akutna promonocitna ~;  

Razložene stalne zveze:
akutna ~ nenadna proliferacija blastnih celic hematopoeze, ki je večinoma smrtna v nekaj mesecih, spremljajo jo huda anemija, krvavitve, povečana vranica in bezgavke ter zlom imunske obrambe organizma sin. leukaemia acuta;
akutna limfatična ~ akutna limfoblastna → levkemija;
akutna limfoblastna ~ pri kateri so nenormalne celice predvsem (ali izključno) blastne oblike limfocitopoetske vrste in se pojavlja predvsem pri majhnih otrocih sin. ALL, leukaemia lymphoblastica acuta;
akutna megakarioblastna ~ nenadna huda proliferacija levkemičnih celic, ki imajo citokemične in imunološke značilnosti megakarioblastov sin. leukaemia megakaryoblastica acuta;
akutna mieloblastna ~ pri kateri prevladujejo mieloblasti sin. AML, leukaemia myeloblastica acuta;
akutna mieloična ~ akutna mieloblastna → levkemija;
akutna mielomonocitna ~ pri kateri prevladujejo mieloblasti in monoblasti sin. leukaemia myelomonocytica acuta;
akutna nediferencirana ~ pri kateri proliferirajo neznačilne in neopredeljive celice kostnega mozga in/ali limforetikularnega tkiva sin. leukaemia nondifferentiata acuta;
akutna promielocitna ~ pri kateri proliferirajo predvsem promielociti in mielociti in se kaže s hudimi motnjami koagulacije sin. leukaemia promyelocytica acuta;
alevkemična ~ pri kateri v periferni krvi koncentracija levkocitov ni zvišana, v kostnem mozgu pa je njihovo število povečano sin. alevkemija, leukaemia aleukaemica;
bazofilna ~ redka oblika akutne mieloične levkemije s proliferacijo slabo diferenciranih bazofilnih mieloičnih celic;
B-celična ~ → levkemija celic B;
dlakavocelična ~ kronična levkemija s proliferacijo limfocitov B, ki imajo na površini nitaste, dlakam podobne izrastke citoplazme, s sodobno terapijo ozdravljiva;
kronična eozinofilna ~ oblika kronične granulocitne levkemije odraslih, z izrazito eozinofilijo;
kronična granulocitna ~ kronična mieloična → levkemija;
kronična ~ počasna proliferacija dobro diferenciranih krvotvornih in/ali imunokompetentnih celic z remisijami, s počasnim napredovanjem simptomov, kot so npr. anemija, zelo povečana vranica, jetra in bezgavke, v končnem stadiju je potek bolezni pospešen sin. leukaemia chronica;
kronična limfocitna ~ počasneje potekajoča bolezenska proliferacija limfocitov, zlasti v bezgavkah, vranici in kostnem mozgu, prizadene zlasti starejše ljudi, pogoste so temperature, hujšanje ali sekundarne infekcije, preživetje je od 15 do 20 let sin. leukaemia lymphatica chronica;  sin. KLL;
kronična mieloična ~ proliferacija mielocitov, metamielocitov in granulocitov, navadno s prisotnostjo kromosoma Philadelphia oziroma onkogena BCR-ABL, najpogosteje se pojavlja v šestem desetletju življenja, v končnem stadiju je potek bolezni pospešen sin. KML, leukaemia myeloica chronica;  prim. Ph+ KML, Ph- KML;
kronična mielomonocitna ~ pri kateri proliferirajo mielomonociti, pojavlja se pri starejših osebah, vendar obstaja tudi juvenilna oblika sin. KMML, leukaemia myelomonocytica chronica;
kronična monocitna ~ proliferacija monoblastov in monocitov ter nekontrolirana razrast celic makrofagnega sistema pri starejših osebah, s tipično zadebelitvijo dlesni, ulceracijami po ustih, krvavitvami po koži in sluznicah, s povečano vranico in pogostimi sekundarnimi infekcijami;
kronična nevtrofilna ~ zelo redka oblika levkemije s proliferacijo nevtrofilcev in njihovim kopičenjem v krvi in kostnem mozgu;
~ celic B limfatična levkemija, ki prizadene celice B;
~ celic T limfatična levkemija, ki prizadene celice T;
limfatična ~ pri kateri proliferirajo celice limfocitopoetske vrste sin. leukaemia lymphatica, leukaemia lymphocytica;
mastocitna ~ zelo agresivna oblika levkemije, pri kateri neoplastični mastociti v kratkem času uničijo kostni mozeg;
plazmocelularna ~ maligna krvna bolezen zlasti starejših ljudi, ki kaže nenormalno proliferacijo plazmatk z infiltracijo v vranici, jetrih, kostnem mozgu, bezgavkah, včasih z multiplimi mielomi v skeletu in pogostimi sekundarnimi infekcijami sin. leukaemia plasmacellularis;
plazmocitna ~ plazmocelularna → levkemija;
prolimfocitna ~ vrsta kronične limfocitne levkemije;
T-celična ~ → levkemija celic T Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek