limfóm -a  neoplazma celic limfatičnega tkiva zaradi razraščanja limfocitov T ali B, skupno ime za mnoge bolezni, ki se lahko kažejo kot levkemija ali tumor bezgavk, vranice ali drugih organov, tumorske celice so navadno podobne posameznim stopnjam običajne limfocitne diferenciacije, z imunohistokemičnimi tehnikami se določajo različni antigeni na površini celic, kar omogoči določitev vrste celic in stopnje malignosti  sin. lymphoma

Proste zveze:
difuzni ~, lokalizirani ~, mediastinalni ~;  

Razložene stalne zveze:
anaplastični ~ limfom velikih pleomorfnih limfocitov T;
Burkittov ~ ki je močneje razširjen v centralni Afriki, kaže se kot osteolitična sprememba čeljusti in tudi kot abdominalni tumor, verjetno ga povzroča virus Epstein-Barr (Y. M.) sin. Burkittov tumor, lymphoma Burkitt;
ekstranodalni ~ ki se pojavi primarno zunaj bezgavk;
folikularni ~ podtip ne-Hodgkinovega limfoma, limfom limfocitov B kličnih središč;
histiocitni ~ v katerega celični sestavi prevladujejo histiociti sin. reticulosarcoma, retikulosarkom;
Hodgkinov (T.) ~ kronična, najprej lokalna, kasneje generalizirana maligna novotvorba limfatičnega sistema neznanega izvora, z značilno histološko zgradbo s celicami velikankami, ki se kaže s povečanimi bezgavkami, povečano vranico, vročino, znojenjem, izgubo teka in hujšanjem sin. Hodgkinova (T.) bolezen, maligna limfogranulomatoza, morbus Hodgkin (T.);
kožni ~ celic B kutani B-celični → limfom;
kožni ~ celic T kutani T-celični → limfom;
kutani B-celični ~ primarni kutani limfom iz limfocitov B, ki se redko razširi iz kože v bezgavke in notranje organe sin. CBCL;
kutani T-celični ~ primarni kutani limfom iz limfocitov T, ki se kaže v več bolezenskih oblikah (nekatere oblike se lahko s časom razširijo v bezgavke in notranje organe) sin. CTCL;  prim. fungoidni granulom, limfomatoidna papuloza, Sézaryjev sindrom;
limfoblastni ~ limfom limfoblastov B ali T;
~ celic T limfom limfocitov T;
~ MALT ekstranodalni limfom limfocitov B, podobnih marginalnim celicam;
~ marginalnih celic B primarno nodalni limfom, ki izvira iz marginalnih celic limfatičnega folikla;
~ plaščnih celic ne-Hodgkinov limfom, ki izvira iz plaščnih celic (2) limfatičnega folikla;
limfoplazmocitni ~ krvna bolezen, podobna levkemiji, ki ima poleg monoklonske makroglobulinemije povečano število limfocitov B, limfoplazmocitoidnih celic in plazmatk, ki infiltrirajo kostni mozeg, jetra, vranico, bezgavke in osrednje živčevje sin. imunocitom;  prim. Waldenströmova makroglobulinemija;
limfoplazmocitoidni ~ limfoplazmocitni → limfom;
maligni ~ ki je nastal zaradi vdora rakavih celic ali pa je samostojna entiteta limfatične bolezni z nenadzorovanim razmnoževanjem celic sin. leukosarcoma, levkosarkom, limfosarkom, lymphosarcoma;
mediteranski ~ prevladujoča oblika bolezni težkih verig, limfoplazmocitni limfom tankega črevesa z izločanjem težkih verig IgA (verig α) in malabsorpcijo prim. imunoproliferativna bolezen tankega črevesa;
ne-Hodgkinov ~ neoplastične proliferacije limforetikularnega tkiva z različno diferenciacijo celic, ki se ne uvrščajo v Hodgkinov limfom sin. NHL;
nizko maligni ~ maligna bolezen bezgavk z mikroskopskimi znaki manjše agresivnosti in z dobro prognozo;
NKT-celični ~ zelo agresiven ekstranodalni limfom citotoksičnih limfocitov T;
nodalni ~ ki se pojavi primarno v bezgavkah;
primarni kutani ~ vrsta ne-Hodgkinovega limfoma, ki se pojavi primarno v koži kot kutani T-celični limfom ali kutani B-celični limfom sin. PCL;
splenični ~ marginalnih celic limfom marginalnih celic B vranice;
T-celični ~ → limfom celic T;
velikocelični ~ maligna sprememba bezgavk s proliferacijo velikih limfatičnih celic;
visoko maligni ~ bolezenska proliferacija limfatičnih celic z mikroskopskimi znaki hude agresivnosti in s slabo prognozo Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek