lóža -e ž  

1. → prostor (1) 

Proste zveze:
parafaringealna ~, parotidna ~, pterigomandibularna ~;  

Stalne zveze:
utesnitveni sindrom v muskulofascialni ~i;  

Stalne zveze:
sindrom sprednje golenske ~e;  

Razložene stalne zveze:
ekstenzorna golenska ~ sprednja golenska → loža;
flektorna golenska ~ zadajšnja golenska → loža;
lateralna golenska ~ prostor med sprednjim in zadajšnjim intermuskularnim septumom, golensko fascijo in mečnico, v katerem so peronealne mišice in povrhnji fibularni živec;
muskulofascialna ~ vsak od prostorov na udih, omejen s fascijami in izpolnjen z mišicami, žilami in živci;
sprednja golenska ~ prostor med golenico, medkostno membrano, mečnico, golensko fascijo in sprednjim intermuskularnim septumom, v katerem so sprednja tibialna mišica, dolga ekstenzorna mišica palca noge, dolga ekstenzorna mišica prstov noge, globoki fibularni živec in sprednja tibialna arterija s spremljajočimi venami ter mezgovnicami;
zadajšnja golenska ~ prostor med golenico, golensko fascijo, zadajšnjim intermuskularnim septumom in mečnico, v kateri so mišice m. gastrocnemius, soleus, plantaris, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, tibialis posterior in popliteus ter tibialni živec, zadajšnja tibialna arterija in spremljajoče vene in mezgovnice  


2. → fosa 

Proste zveze:
sublingvalna ~, submandibularna ~, temporalna ~, tonzilarna ~;   

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta