mása -e ž  

1. količina snovi določenega telesa (enota za merjenje je kilogram) 

Stalne zveze:
enota atomske ~e, indeks telesne ~e;  

Razložene stalne zveze:
atomska ~ fizikalna količina, ki pove, kolikšna je masa enega atoma;
čezmerna telesna ~ telesna masa nad zgornjo mejo indeksa telesne mase 25,6 sin. čezmerna telesna teža;
idealna telesna ~ stanje prehranjenosti, pri katerem je indeks telesne mase, glede na višino telesa, konstitucijo in spol, v dovoljenih mejah sin. idealna telesna teža;
molekulska ~ fizikalna količina, ki pove, kolikšna je masa ene molekule;
molska ~ fizikalna količina, ki pove, kolikšna je masa enega mola določene snovi (enota za merjenje je kgmol−1);
normalna telesna ~ telesna masa v mejah indeksa telesne mase med 21,4 in 25,6 sin. normalna telesna teža;
relativna atomska ~ razmerje med maso atoma kakega elementa in eno dvanajstino mase ogljikovega izotopa 12C;
relativna molekulska ~ razmerje med maso kake molekule in eno dvanajstino mase ogljikovega izotopa 12C;
telesna ~ antropometrična količina, ki izraža maso telesa v kilogramih sin. telesna teža, t.t.  


2. velika količina kake stvari 

Razložene stalne zveze:
statistična ~ → populacija (1)  


3. skupek tkiva  sin. massa

Razložene stalne zveze:
lateralna ~ atlasa zadebeljeni stranski del atlasa s sklepnima ploskvama za okcipitalno kost in za aksis sin. massa lateralis atlantis;
maščobna ~ maščoba v telesu;
notranja celična ~ notranja skupina celic v blastocisti, iz katere osamijo embrionalne matične celice;
pusta telesna ~ telesna masa brez maščobe  


4. mehka surovina za izdelke 

Razložene stalne zveze:
odtisna ~ v dentalni medicini snov za jemanje odtisov, sestavljena tako, da ohrani razsežnosti odtisnjenega predela;
plastična ~ makromolekularna spojina, nastala s polimerizacijo ali kondenzacijo (3), široko uporabna zaradi možnosti oblikovanja, odpornosti proti kemičnim in atmosferskim vplivom, čvrstosti, izolacijske sposobnosti, surovine zanjo so premog, nafta, zemeljski plin, les idr. ter številni dodatki, pri termičnem razpadu (gorenju) lahko nastajajo strupene snovi (fenoli, formaldehid, vodikov cianid idr.)  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek