mikrocefalíja -e ž  nenormalna majhnost glave, najpogosteje zaradi motenega razvoja možganov, združena z umsko manjzmožnostjo  sin. drobnoglavost, microcephalia

Razložene stalne zveze:
primarna ~ prirojena mikrocefalija zaradi genske, kromsomske ali genomske mutacije  prim. Fanconijeva anemija, Miller (J. Q.)-Diekerjev sindrom, sindrom mačjega joka, sindrom trisomije 22, Smith (D. W.)-Lemli-Opitzev sindrom, Wolf-Hirschhornov sindrom;
sekundarna ~ prirojena mikrocefalija zaradi okužbe ali okvare ploda in utero prim. citomegalična inkluzijska bolezen, fetalni alkoholni sindrom, virus Zika, vročica Zika  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta