míofibroblastóm -a  neoplazma, ki jo sestavljajo mišične celice in fibroblasti  sin. myofibroblastomaVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek