molékula -e ž  delec iz dveh ali več istovrstnih ali raznovrstnih atomov, najmanjši delec snovi, ki ima vse kemijske lastnosti te snovi 

Proste zveze:
difuzibilna ~, ~ DNA, ~ RNA, ~ vode, velika ~, visokoenergijska ~, ;  

Stalne zveze:
popravljanje ~e DNA, procesiranje ~e, renaturacija ~e DNA, zdravila iz skupine malih molekul, zdravila malih molekul;  

Razložene stalne zveze:
amfipatska ~  ki vsebuje skupine s hidrofilnimi in skupine s hidrofobnimi lastnostmi; prim. micel;
amfoterna ~ molekula, ki lahko reagira kot baza ali kot kislina, odvisno od pH okolja (npr. aminokislina);
celična adhezijska ~ beljakovina na površini živalske celice, ki posreduje medcelične povezave sin. CAM;  prim. imunoglobulinska naddružina, integrin, kadherin, selektin;
dvojna ~ DNA dvojna → vijačnica DNA;
efemerne signalne ~e signalne molekule z zelo kratkim trajanjem (npr. NO, ROS);
endotelijska levkocitna adhezijska ~ 1 membranski glikoprotein, ki ga izražajo s citokini aktivirane endotelijske celice (omogoči adhezijo nevtrofilcev pri vnetju) sin. ELAM-1;
enojna ~ DNA enoverižna → DNA;
epitelijska celična adhezijska ~ transmembranski glikoprotein, ki posreduje medcelične povezave epitelijskih celic sin. EpCAM;
hidrofilna ~ ki se raztaplja v vodi;
hidrofobna ~ ki se ne raztaplja v vodi, v kateri tvori agregate;
informacijska ~ ki je sestavljena iz neenakih podenot, ki si sledijo v določenem zaporedju in s tem nosijo informacijo za svojo specifično funkcijo, kar je značilno za nukleinske kisline in proteine;
krožna ~ DNA krožna → DNA;
lipofilna ~ hidrofobna → molekula;
male ~e heterogena skupina sintetičnih zdravil majhne molekulske mase (manj kot 900 D, najbolj učinkovita manj kot 500 D), ki za razliko od bioloških zdravil neovirano vstopajo v celice in učinkujejo na znotrajcelične tarče (npr. zaviralci tirozin kinaz idr.) sin. zdravila iz skupine malih molekul, zdravila malih molekul;  prim. biološka zdravila;
medcelična adhezijska ~ 1 imunoglobulinom podobna celična adhezijska molekula levkocitov in žilnih endotelijskih celic  sin. ICAM1;
~e MHC I → molekule PHK I;
~e MHC II → molekule PHK II;
~e MHC III → molekule PHK III;
~e PHK I prenašalne beljakovine, ki peptidne fragmente, nastale iz celici lastnih ali tujih (npr. virusnih) beljakovin, prenašajo na celično površino, kjer jih predstavijo citotoksičnim limfocitom T (navadno ti organizmu lastnih peptidov ne prepoznajo);
~e PHK II prenašalne beljakovine, ki v makrofagih peptidne fragmente, nastale iz fagocitiranih beljakovin, prenašajo na površino makrofaga, kjer jih predstavijo celicam T pomagalkam;
~e PHK III beljakovine, katerih geni so v poglavitnem histokompatibilnostnem kompleksu, vendar ne sodelujejo pri predstavljanju antigenov celicam T, sodelujejo pa pri imunskem odzivu (npr. nekatere komponente komplementa, TNF-alfa, dva stresna proteina idr.);
nevralna celična adhezijska ~ imunoglobulinom podobna celična adhezijska molekula v živčevju z več izooblikami sin. NCAM;
predniške ~e ki se najdejo že pri prednikih in so pomembne za preučevanje evolucije vrst;
prvobitne ~e razmeroma maloštevilne organske molekule, iz katerih so nastajali prvi najpreprostejši organizmi (npr. aminokisline in sladkorji);
receptorska ~ ki ima značilnost receptorja in lahko veže specifični ligand;
signalna ~ katerakoli zunajcelična ali znotrajcelična molekula, ki posreduje odziv na določen impulz iz okolja ali druge celice (npr. feromoni, hormoni, rastni faktorji, citokini, nevrotransmitorji, protein Ras, cAMP in drugi);
sporočilna ~ informacijska → molekula;
vaskularna celična adhezijska ~ 1 imunoglobulinom podobna celična adhezijska molekula, ki uravnava vezavo levkocitov na žilni endotelij sin. VCAM1 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta