múkoproteín -a  sestavina sluzi, kompleks kovalentno povezane beljakovine in heteroglikana, v katerem prevladuje beljakovina  prim. glikoprotein

Razložene stalne zveze:
Tamm-Horsfallov kisli ~ normalna sestavina urina, ki jo izločajo celice ravnega dela distalnega tubula in je glavna sestavina urinskih cilindrov 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta