napótnica -e ž  dokument, s katerim se bolnik pošlje na pregled ali zdravljenje 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta