nebó   pregrada v obliki svoda, ki deli ustno in nosno votlino  sin. palatum

Stalne zveze:
aponevroza ~a, levatorna mišica mehkega ~a;  

Razložene stalne zveze:
gotsko ~ ozko in visoko obočeno nebo;
koščeno ~ trdo → nebo;
mehko ~ zadajšnji del neba z jezičkom, zgrajen iz aponevroze in skeletnih mišic ter prekrit s sluznico sin. palatum molle, velum palatinum;
primarno ~ nepopolna embrionalna pregrada med ustno in nosno votlino;
razcepljeno ~ → palatoshiza;
sekundarno ~ popolna embrionalna pregrada med ustno in nosno votlino;
trdo ~ konkavna in eliptična kostna platica, ki tvori strešje ustne votline sin. palatum durum, palatum osseum 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek