novotvórba -e ž  → tumor (2) -ja 

Proste zveze:
nizko maligna ~;  

Razložene stalne zveze:
benigna ~ ki ne kaže niti morfoloških niti kliničnih znakov invazivnega vraščanja ali zasevkov sin. benigni tumor;
mieloproliferativne ~e skupina bolezni, ki nastanejo zaradi motenj pri nastajanju celic v kostnem mozgu, v katero se uvrščajo kronična mieloična levkemija, policitemija (1), esencialna trombocitemija, mielofibroza ter eritrolevkemija sin. mieloproliferativne bolezni, MPN;  prim. mieloproliferativni sindrom;
maligna ~ → malignom 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta