obróbek -bka  kar kaj obroblja 

Razložene stalne zveze:
kutikularni ~ star. ščetkasti → obrobek;
ščetkasti ~ apikalni deli resorpcijskih celic črevesnega epitelija in proksimalnih tubulov ledvičnih cevk, pod svetlobnim mikroskopom podobni ščetki, z elektronskim mikroskopom vidni kot mikrovilusi, ki povečujejo resorpcijsko površino 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta