océna -e ž  približna določitev količine, vrednosti, sposobnosti 

Razložene stalne zveze:
digitalna ~ očesnega tlaka izzivanje fluktuacije (1) v očesu s spuščeno zgornjo veko z obema kazalcema (pri zvišanem tlaku ni fluktuacije);
kvalitativna ~ tveganja postopek, s katerim se kvalitativno določi (meri) tveganje;
McCarthyjeva ~ prepoznavanje prizadetosti otroka po oceni zavesti, hidraciji in barvi ter šokovnih znakih;
~ delovanja družine ocena delovanja družine in odnosov med družinskimi člani z uporabo vprašalnikov APGAR I in APGAR II;
~ hitrosti glomerulne filtracije izračun količine glomerulnega filtrata, nastalega v ledvicah v eni minuti ob upoštevaju starosti, spola, rase, telesne teže in serumske koncentracije kreatinina (rezultat se izrazi v ml/min/1,73 m2 telesne površine) sin. oGF;  prim. Cockcroft-Gaultova enačba, enačba MDRD, hitrost glomerulne filtracije, poenostavljena enačba MDRD, Schwartzeva enačba;
~ kakovosti orodja in sistem ocenjevanja doseganja ravni kakovosti;
~ po Virginiji Apgar → točkovanje po Virginiji Apgar;
~ srčno-žilne ogroženosti izračun stopnje ogroženosti na podlagi navzočnosti in intenzivnosti dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni;
~ pitja alkohola (3) ocena stopnje ogroženosti zaradi uživanja alkohola z uporabo vprašalnikov AUDIT, AUDIT-C in CAGE;
~ tveganja postopek, s katerim se določi veličina, ki tveganje kvantificira;
vizualna ~ presoja, ki temelji na vidnem vtisu, in ne na rezultatih meritev 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta