onkogén -a m, nav. mn.  geni, ki lahko spodbudijo nastanek rakave celice in so pogosto mutirani protoonkogeni  prim. protoonkogen

Razložene stalne zveze:
celični ~ mutirani ali čezmerno izraženi protookogen sin. c-onc;
~ BCR-ABL fuzijski gen na kromosomu Philadelphia, nastal pri translokaciji med kromosomoma 9 in 22 (kodira fuzijski protein s konstitutivno aktivnostjo tirozin kinaze, ki omogoča nenadzorovano celično delitev levkemičnih celic pri kronični mieloični levkemiji in pri akutni limfoblastni levkemiji, kadar je prisoten kromosom Philadelphia) sin. gen BCR-ABL;
virusni ~ ki ga v celico prenese virus, tam pa se vključi v celično DNA, lahko iniciira tumor sin. v-onc Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek